แต่ละช่วงของชีวิต

posted on 02 Jul 2012 11:24 by alonebe in Life
 
อายุ    1-7  ปี    :   ถ้าไม่รู้ผิดรู้ถูก กฎหมายไม่เอาผิด
อายุ   8-15 ปี    :   ถ้ายังทำตัวไร้เดียงสา คือปัญญาอ่อน
อายุ 16-20 ปี    :   ถ้ายังทำอะไรไม่เป็นเรื่องเป็นราว ถือว่าเป็นคนเขลาเบาปัญญา
อายุ 21-25 ปี    :   ถ้ายังไม่รู้จักทำงานให้เป็นแก่นสาน ถือว่าเป็นคนรกโลก
อายุ 26-30 ปี    :   ถ้ายังไม่เริ่มสร้างฐานะที่มั่นคง ก็อย่าหวังอะไรมากนัก
อายุ 31-35 ปี    :   ถ้ายังเปลี่ยนงานทุกปี ก็ยากที่จะมีอนาคต
อายุ 36-40 ปี    :   ถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ก็เตรียมเดินลงเขา
อายุ 41-50 ปี    :   ถ้ายังไม่มีการงานที่มั่นคง ก็จงเตรียมตนเป็นคนไร้ค่า
อายุ 51-55 ปี    :   ถ้ายังไม่มีเงินออมไว้ใช้ยามแก่ ก็จงเตรียมเข้าสู่วงจรชีวิต
56 ปีขึ้นไป       :   ถ้ายังหวังพึ่งลูกหลานก็อย่าลืมคำว่า " เสียใจ "

Comment

Comment:

Tweet

....ตายละวาสงสัย "กำลังจะเดินลงเขาอย่างคนไร้ค่า"
surprised smile 'bike cool!'

#1 By tawato on 2012-07-02 12:39