ถ้าคุณอยากวิ่ง คุณวิ่งแค่กิโลเดียวก็พอ
แต่ถ้าคุณอยากพบชีวิตใหม่ ขอให้คุณวิ่ง..
อันนี้ฮาจริง5555

Comment

Comment:

Tweet